O nás


WLANET je bezdrátová počítačová síť, budovaná a provozovaná zájmovým spolkem WLANET z.s.. Cílem sdružení je budovat síť a dále rozšiřovat služby sítě. Sdružení jako nezisková organizace investuje veškeré příjmy získané z členských příspěvků a případných dalších příjmů do rozšiřování sítě, zavádění nových služeb a zvyšování dostupné kapacity sítě i připojení do Internetu. Provoz sítě a práva a povinnosti účastníků při využívání služeb sítě se řídí Provozním řádem a Všeobecnými podmínkami. Tyto dokumenty schvaluje rada sdružení, zásadní změny pak schvaluje valná hromada. WLANET, z.s. jako provozovatel sítě má pro svojí činnosti všechny potřebné registrace u Českého telekomunikačního úřadu a provozuje činnost na základě generálních povolení ČTÚ pro provoz vysílačů v ISM pásmu 2,4 GHz a 5,8GHz a pro veřejné datové a hlasové služby (připojení k Internetu, hlasové služby pomocí datových sítí včetně Internetové telefonie). WLANET z.s. je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod identifikačním číslem 270 55 663.